Virksomhed

Bruger du din tid og dine ressourcer rigtigt?
Ved at outsource bogføringen og økonomistyringen til mig,
får du frigivet tid til at udvikle din forretning

Bogføring 
Den daglige bogføring i din virksomhed er en vigtig, men også tidskrævende opgave. Bogføring giver dig overblik over økonomien i dit firma, og den gør det lettere for dig at indberette og betale moms, lave skatteregnskab og så videre. Jeg kan lave din bogføring på få timer om måneden, hvor du selv ville have brugt 3-4 gange så meget tid. Samtidig undgår du fejl og dårlig samvittighed. Tiden kan du i stedet bruge på at servicere dine kunder. 

Fakturering
Når der er rigtigt travlt i firmaet, kan faktureringen let blive tilsidesat til fordel for andet arbejde. Det medfører risiko for manglende indtjening og dårlig økonomi pga. mangelfulde eller helt glemte fakturaer. Det samme gælder ubetalte fakturaer; når du har travlt, får du måske ikke fulgt op på ubetalte fakturaer hurtigt nok. Lad mig klare din fakturering og opfølgningen på dine dårlige betalere, så ved du, at det bliver gjort med det samme.

eIndkomst
Når du har ansatte, skal alt indberettes elektronisk via eIndkomst. Jeg er vant til at bruge systemet og kan håndtere din virksomheds lønberegning og indberetning, og det tager mig ikke mere end ét forsøg at gøre det fejlfrit.

Kontoplan
Kontoplanen er den opdeling i resultatopgørelsen og balancen, som styrer, hvor dine indtægter og omkostninger bliver placeret i økonomiprogrammet. Jeg sætter det op, så det passer perfekt til din virksomhed, herunder momskoder. Det betyder, at dit overblik over virksomhedens indtægter og omkostninger bliver mere præcist.

Momsregnskab
Momsen skal afregnes til tiden, og der er god tid til at gøre den op, indberette samt betale. Hvis du altså kommer i gang til tiden. Når jeg laver bogføringen for virksomheden, sørger jeg for, at momstallene stemmer. På den måde bliver det en let sag at lave momsregnskab. Jeg kan gøre det for dig, så du slipper for besværet, men jeg kan også bare gennemgå din bogføring for evt. fejl.

Kørselsregnskab
Har du styr på reglerne for kørsel i firmabil og privatbil i firmaet? For mindre virksomheder er der somme tider penge at spare ved at føre kørebog og kende reglerne. Jeg kan hjælpe jer med at få styr på kørselsregnskabet, så du både overholder reglerne og får så mange kilometerpenge tilbage, som der tilkommer dig.

Årsregnskab
Enkeltmandsvirksomheder har pligt til at fremvise årsregnskab på forlangende fra SKAT. Årsregnskabet er en rapport over udgifterne og indtægterne i virksomheden. Når bogføringen er udført løbende, er det ikke noget stort arbejde at samle informationerne i et årsregnskab, som skal gemmes i fem år.