Bogføring

Jeg kan gøre din hverdag lettere. Du bestemmer selv, hvor meget du ønsker, jeg skal hjælpe dig med. Hvis din tid er knap, eller du ikke magter at sætte dig ind i alle de regler for moms, skat, løn, fakturering, betalingsfrister, rykkere osv. ….. skal du overveje at få professionel hjælp

Opstart af virksomhed
Tilmelding til moms og skat
Ændring af forskudsopgørelse
Valg af økonomiprogram
Opsætning af kontoplan
Opgørelse af åbningsbalance
Undervisning i bogføring mv.
Lønbehandling.

Økonomi
Bogføring
Fakturering
Debitor-/kreditorstyring
Momsberegning og indberetning
Lønbehandling og indberetning, herunder A-skat, AM-bidrag m.v.
Betalinger, herunder løbende oplysning af banksaldi
Periodebalancer og gennemgang af nøgletal
Klargøring af regnskab til revisor eller bank mv.

Integrerede systemer
Konsulentbistand til opsætning af  produktions-/lagersystemer til finans.

Timepris er variabel ift. opgave. 

Har du ønsker til andre opgaver relateret til bogføring, så tager vi en snak om det.